Thứ Năm, 27/09/2012, 10:01

Về việc điều chỉnh định mức chi phí lập quy hoạch

Hỏi: Định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng có được điều chỉnh theo chế độ tiền lương mới nêu tại Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng không?
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Trong khi chưa ban hành được định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị mới, vẫn áp dụng định mức trong Thông tư số 17/2010/TT-BXD, trường hợp áp dụng không phù hợp thì lập dự toán chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD để áp dụng.

(Theo Chinhphu.vn)

Hỏi: Tôi có một người bà con xa đã lớn tuổi. Ông muốn cho tôi một phần căn nhà của ông sau khi ông qua đời. Ông ấy muốn làm di chúc cho tôi nhưng có người nói phải làm thủ tục di tặng mới được. Vậy xin hỏi, thừa kế theo di chúc có khác với di tặng hay không? Và thủ tục để thực hiện 2 việc trên như thế nào? Nguyễn Thị Châu Giang (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Kể từ ngày giao nhà cho người mua hoặc từ thời điểm bên mua đã thanh toán đủ tiền, chủ đầu tư dự án nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua.
Hỏi: Vợ chồng tôi có tài sản chung là một căn nhà cùng với khu đất nằm trong một dự án mua theo dạng hợp đồng góp vốn. Chồng tôi có lập một bản di chúc viết tay rằng khi chồng tôi mất, tài sản sẽ do tôi và hai con thừa kế.
Hỏi: Vợ chồng tôi có hộ khẩu thường trú tại phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên thửa đất chúng tôi định xây dựng nhà lại nằm ở xã Mỹ Thạnh An. Vậy chúng tôi có được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD hay không?
Hỏi: Năm 2016, tôi nhận mua đất tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và xây dựng nhà tại đây. Đến tháng 10/2016, tôi đến UBND xã Hưng Phúc để làm thủ tục nhập hộ khẩu thì được yêu cầu đóng tiền xây dựng quê hương.
Hỏi: Chú tôi là Việt kiều Mỹ, tới đây chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Vậy, chú ấy cần phải chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà?
Lên đầu trang