Thứ Sáu, 28/09/2012, 15:01

Cấp phép xây dựng khi nợ tiền sử dụng đất

Hỏi: Tôi có mua 1 miếng đất ở Vĩnh Lộc B (5mx18m) trên giấy chứng nhận quyền sở hữu có ghi đất ở nông thôn nhưng còn nợ tiền thuế đất. Miếng đất đó xin được giấy phép xây dựng.
Chủ đất nói hiện nay nhà nước vẫn chưa cho đóng tiền nợ thuế đất chuyển muc đích sử dụng, chừng nào nhà nước cho đóng thuế thì tôi mới được tách miếng đất đó đứng tên tôi. Tôi xin hỏi:

- Đất còn nợ thuế thì cấp giấy phép xây dựng như vậy có hợp lệ không?

- Nhà nước có chính sách hay dự thảo gì về việc đóng tiền nợ thuế chưa (vì tôi thấy có QĐ15/20/2011(64/2011/QĐ-UBND tôi có hỏi chủ đất thì người ta nói mới QĐ thuế vượt hạn mức thôi còn thuế chuyển mục đích sử dụng thì chưa có hướng dẫn).

- Trên huyện có trả lời miếng đất tôi mua trong khu dân cư hiện hữu vậy sao không cho đóng thuế nợ.

Trả lời

Cấp phép xây dựng khi nợ tiền sử dụng đất | ảnh 1

Theo nội dung thư bạn gửi, căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành chúng tôi xin trả lời như sau:

Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định:

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định này; trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

Theo Nghị định 17/2006/NĐ- CP, khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, tặng, cho quyền sử dụng đất đối với người ngoài diện thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự, hoặc được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi thì phải nộp cho nhà nước số tiền sử dụng đất còn nợ.

Như vậy, trong trường hợp nợ tiền sử dụng đất vẫn có thể xin được giấy phép xây dựng.

Khi tiến hành việc chuyển nhượng, thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn nợ. Bạn có thể liên hệ với chi cục thuế để biết thêm thông tin về số tiền thuế phải nộp.

(Theo DiaOcOnline)

Hỏi: Tôi vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc xác định đất có thời hạn là đất như thế nào. Mong luật sư giải đáp giúp vì tôi đang có nhu cầu mua một mảnh đất để thực hiện dự án.
Hỏi: Tôi nợ chồng cũ 15 cây vàng, tương đương giá trị của nửa căn nhà. Trả được 9 cây thì tôi hết tiền và được anh xóa nợ. Giờ tôi muốn bán nhà thì có phải hỏi ý kiến anh không?
Cách đây 24 năm, mẹ tôi cho hàng xóm mượn một mảnh đất để trồng lúa. Tuy nhiên, đến nay, họ tự ý xây nhà trên đất đó và không có ý định trả lại cho mẹ tôi.
Hỏi: Dự án đầu tư đã được phê duyệt, đã lựa chọn nhà thầu thi công và ký hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công có phát sinh thay đổi về điều kiện lập địa khiến một số vị trí không thể thi công được nên phải khảo sát, thiết kế bổ sung dự án, trong đó có việc thiết kế bổ sung vào vị trí khác để bảo đảm khối lượng.
Bộ Tài chính đề xuất, khi xác định thuế phải nộp, phần đất và phần nhà (đã xây) sẽ được tách riêng. Như vậy, một ngôi nhà (dù là nhà đất hay chung cư) sẽ phải chịu cả thuế đất lẫn thuế nhà.
Hỏi: Chồng tôi là người nước ngoài, chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu mua nhà, đất riêng lẻ, không thuộc các dự án xây dựng.
Lên đầu trang