Thứ Tư, 02/11/2011, 09:09

Làm thế nào để thanh toán nợ tiền sử dụng đất?

Hỏi: Ngày 27/3/2006, tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Do chưa có tiền đóng tiền sử dụng đất nên tôi đã làm đơn xin ghi nợ.
Phòng tài nguyên và môi truờng đã ghi vào giấy CNQSDĐ của tôi với nội dung: Nợ tiền sử dụng đất 53.520.000 đồng.Theo thông báo ngày 24/5/2007 của Chi cục Thuế quận Bình Tân, ngày ghi nợ là 30/7/2007.

Xin hỏi nay tôi muốn đóng tiền sử dụng đất thì đóng như thế nào? Theo nghị định 120/2010/NĐ-CP thì người nợ tiền sử dụng đất được thanh toán nợ theo giá đất tại thời điểm cấp CNQSDĐ, trường hợp của tôi có được áp dụng như vậy không? Hiện tại tôi muốn thanh toán nợ nhưng chi cục thuế bảo phải chờ hướng dẫn, còn không thì phải làm cam kết đóng theo giá đất của năm 2011. Lan Nguyen Thi Ngoc, (ngoclan067@...)

Trả lời

Theo quy định tại khoản 8 điều 2 nghị định 120/2010/NĐ-CP và khoản 2 điều 8 thông tư 93/2011/TT-BTC, đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy CNQSDĐ; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

Do bạn được ghi nợ từ ngày 30/7/2007 (ghi nợ theo khoản 1 điều 5 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007), nên theo quy định tại khoản 3 điều 8 thông tư 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2011), trường hợp trong thời hạn 5 năm từ ngày 1/3/2011, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ thì tiền sử dụng đất phải trả được xác định như sau:

- Đối với diện tích trong hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở, chi cục thuế căn cứ giá đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ để xác định.

- Đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở, chi cục thuế căn cứ giá đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và hệ số điều chỉnh giá đất để xác định. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mục đích mới và tiền sử dụng đất theo mục đích trước khi chuyển mục đích cũng được xác định theo hệ số điều chỉnh tương ứng với từng loại đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất do sở tài chính chủ trì, phối hợp với sở tài nguyên và môi trường, cục thuế và cơ quan có liên quan xác định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong trường hợp thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích vượt hạn mức tại cùng một khu vực có các trường hợp phải xác định giá đất thị trường để tính thu tiền sử dụng đất. Hệ số này được xác định bằng tỉ lệ giữa giá đất chuyển nhượng thực tế (mang tính phổ biến) trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Do hiện nay hệ số điều chỉnh giá đất chưa được ban hành nên tại nhiều địa phương, cơ quan thuế tạm ngưng việc thu tiền sử dụng đất của người dân để chờ hướng dẫn, hoặc yêu cầu người dân cam kết đóng theo giá đất của năm 2011.

Như vậy, trường hợp của bạn cần phải chờ quy định cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền, hoặc nếu cần thiết, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quận
(Theo TTO)

Hỏi: Tôi có một người bà con xa đã lớn tuổi. Ông muốn cho tôi một phần căn nhà của ông sau khi ông qua đời. Ông ấy muốn làm di chúc cho tôi nhưng có người nói phải làm thủ tục di tặng mới được. Vậy xin hỏi, thừa kế theo di chúc có khác với di tặng hay không? Và thủ tục để thực hiện 2 việc trên như thế nào? Nguyễn Thị Châu Giang (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Kể từ ngày giao nhà cho người mua hoặc từ thời điểm bên mua đã thanh toán đủ tiền, chủ đầu tư dự án nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua.
Hỏi: Vợ chồng tôi có tài sản chung là một căn nhà cùng với khu đất nằm trong một dự án mua theo dạng hợp đồng góp vốn. Chồng tôi có lập một bản di chúc viết tay rằng khi chồng tôi mất, tài sản sẽ do tôi và hai con thừa kế.
Hỏi: Vợ chồng tôi có hộ khẩu thường trú tại phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên thửa đất chúng tôi định xây dựng nhà lại nằm ở xã Mỹ Thạnh An. Vậy chúng tôi có được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD hay không?
Hỏi: Năm 2016, tôi nhận mua đất tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và xây dựng nhà tại đây. Đến tháng 10/2016, tôi đến UBND xã Hưng Phúc để làm thủ tục nhập hộ khẩu thì được yêu cầu đóng tiền xây dựng quê hương.
Hỏi: Chú tôi là Việt kiều Mỹ, tới đây chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Vậy, chú ấy cần phải chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà?
Lên đầu trang