Thứ Năm, 20/12/2012, 08:15

Chủ tịch nước chỉ đạo làm rõ vụ án có nhiều khuất tất ở quận Bình Thạnh

“Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM có nhận được đơn của bà Hồ Thị Hồng Loan, ngụ tại 5/99/19 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh".

Chủ tịch nước chỉ đạo làm rõ vụ án có nhiều khuất tất ở quận Bình Thạnh

bà Hồ Thị Hồng Loan, trú tại số 5/99/19 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, là người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu cao ốc số 125/11A Nguyễn Cửu Vân, P.17, quận Bình Thạnh, TP.HCM nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến báo Dân trí phản ánh : TAND quận Bình Thạnh không xử lý công tâm vụ tranh chấp liên quan đến việc chấm dứt và bồi thường hợp đồng giữa bên thuê nhà Công ty Toàn Thế với chủ sở hữu tòa cao ốc số 125/11A Nguyễn Cửu Vân, P.17, quận Bình Thạnh.

 Cụ thể, Thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ đưa ra những quyết định trái luật, ảnh hưởng quyền lợi bên bị đơn. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ, bà Hồ Thị Hồng Loan đã làm đơn khiếu nại đề nghị được thay đổi Thẩm phán nhưng bị TAND quận Bình Thạnh bác đơn.

Sau những nỗ lực khiếu nại đúng trình tự của bà Hồng Loan, ngày 13/12/2012, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, ông Huỳnh Thành Lập đã ký công văn số 830/ ĐĐB - PC, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Hồng Loan liên quan đến vụ tranh chấp Hợp đồng tại cao ốc số 125/11A Nguyễn Cửu Vân, P.17, quận Bình Thạnh.   Công văn của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM truyền đạt ý kiến Công văn của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Công văn của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM nêu rõ: “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM có nhận được đơn của bà Hồ Thị Hồng Loan, ngụ tại 5/99/19 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 25/2012/QĐ - TA, ngày 26/10/2012, của TAND quận Bình Thạnh với nội dung “không chấp nhận nội dung yêu cầu đổi thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ”. Sau đó, bà Loan có gởi nhiều đơn cho Chánh án TAND TP.HCM, nhưng chưa được trả lời nội dung cụ thể trong đơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương TấnSang, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM kính chuyển đơn của bà Hồ Thị Hồng Loan đến Chánh án TAND TP.HCM xem xét, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đến Chánh án TAND TP.HCM”.

Sau khi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước yêu cầu xem xét, trả lời chocông dân. Cùng ngày 13/12/2012, TAND quận Bình Thạnh ký giấy triệu tập mời bà Hồ Thị Hồng Loan đến làm việc để nghe tòa thông báo giải quyết vụán.

Người được phân công giải quyết vụ án là Thẩm phán Trần Đăng Tân, đồng thời cũng là Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh. Như vậy, sau nhiều tháng liên tục gửi đơn khiếu nại, đề nghị được đổi thẩm phán của bà Hồ Thị Hồng Loan đã được TAND quận Bình Thạnh giải quyết theo quy định pháp luật. Trong các buổi tiếp xúc với bà Loan, Thẩm phán Trần Đăng Tân cam kết sẽ giải quyết vụ án khách quan, công tâm theo quy định pháp luật.   Bà Hồ Thị Hồng Loan chờ đợi TAND quận Bình Thạnh sẽ giải quyết công tâm Bà Hồ Thị Hồng Loan chờ đợi TAND quận Bình Thạnh sẽ giải quyết công tâm

Quay trở lại diễn biến vụ việc, ngày 30/10/2008, ông Trịnh Long Dũng và bà Hồ Thị Nga (anh chị bà Loan) cho Công ty Toàn Thế thuê 1575m2 tại cao ốc số 125/11A Nguyễn Cửu Vân, P.17, quận Bình Thạnh nhà theo hợp đồng số 011008/ML-AD. Số tiền ghi trên hợp đồng có tính theo giá USD là 8,40 USD/m2/tháng (chưa bao gồm thuế và các khoản khác).Tuy nhiên, tại Điều 2 hợp đồng thuê nhà có quy định “tiền sẽ được quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương tại TP.HCM tại thời điểm thanh toán”.

Về điều khoản chấm dứt hợp đồng, Điều 4 hợp đồng số 011008/ML-AD ghi rõ: Bênmuốn chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia ít nhất 1 năm; Bồi thường cho bên còn lại một khoản tiền bằng giá trị 30% giá trị thời hạn hợp đồng còn lại (giá thuê tính tại thời điểm chấm dứt hợp đồng). Bên cạnh đó, hợp đồng sẽ bị chấm dứt nếu một bên vi phạm bất cứ điều khoản nào của hợp đồng hay phụ lục hợp đồng mà không khắc phục, hoặc khắc phụckhông đúng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo vi phạm của bên còn lại.

Nhằm giảm số tiền phải đóng thuế thu nhập cá nhân chophía bà Hồng Loan, ngày 24/8/2009, bên thuê là Công ty Toàn Thế đề nghịgia đình bà Hồ Thị Hồng Loan ký Hợp đồng với giá thấp hơn giá thực tế với cam kết theo phụ lục hợp đồng số 0111008/ML-AD/PL01. Việc ký phụ lụcvới mức giá thấp hơn được ghi rõ tại Điều 3 phụ lục với nội dung: “Donhu cầu của bên B (bên thuê). Giá thuê nhà trên hợp đồng số 16434 – Quyển số 7 ký tại PCCNN số 6 ghi là 50 triệu đồng nhưng bên B cam kết thực hiện đúng số tiền thuê như đã thỏa thuận với bên A tại hợp đồng số 011008/ML-AD ký ngày 30/10/2008”.

Từ khi ký hợp đồng thuê nhà, phía Công ty Toàn Thế liên tục thanh toán tiền thuê chậm. Vào những thời điểm khó khăn Công tyToàn Thế đã đề nghị gia đình bà Loan giảm giá thuê nhà và được gia đìnhbà Hồng Loan đồng ý trên tinh thần chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp.   Vụ tranh chấp hợp đồng cao ốc số 125/11A Nguyễn Cửu Vân, P.17, Vụ tranh chấp hợp đồng cao ốc số 125/11A Nguyễn Cửu Vân, P.17, quận Bình Thạnh chưa được giải quyết dứt điểm   Ngày 21/12/2011, bên thuê nhà bất ngờ gửi thông báochấm dứt hợp đồng thuê nhà với chủ sở hữu cao ốc trong vòng 30 ngày vớilý do không được chủ sở hữu xem xét cho thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng thuê nhà số 011008/ML-AD. Bên thuê nhà yêu cầu, bên cho thuê phải hoàn trả lại số tiền 248.000 USD mà bên thuê đã đặt cọc. Trongkhi đó, theo quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng ghi tại khoản 4 hợp đồng số 011008/ML-AD thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng còn có trách nhiệm bồi hoàn lại 30% giá trị hợp đồng còn lại ở thời điểm chấm dứt hợpđồng.

Ngày 11/1/2012, lấy cớ hợp đồng ký với bên cho thuê vi phạm pháp luật về ngoại hối, Công ty Toàn Thế đã làm đơn kiện bên chothuê ra TAND quận Bình Thạnh. Ngày 12/3/2012, TAND quận Bình Thạnh ra thông báo thụ lý vụ án số 98/2012/TBTL.

Trong qua trình giải quyết tại TAND quận Bình Thạnh, bà Hồ Thị Hồng Loan đã thực hiện việc được uỷ quyền khi viết bản tự khaivà tham gia hoà giải lần thứ nhất. Tại buổi hoà giải lần thứ nhất, Thẩmphán Nguyễn Hữu Thơ đề nghị bên bị đơn chia thành 4-5 kỳ để hoàn trả tiền mà bên Toàn Thế đặt cọc, nhưng lại không đề cập đến nghĩa vụ bồi thường hợp đồng khi đơn phương huỷ trước thời hạn. Trong khi đó, theo quy định, khi Tòa chưa tuyên hủy hợp đồng số 011008/ML-AD thì bên thuê vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng.

Để đảm bảo quyền lợi của bên bị đơn, bà Hồ Thị Hồng Loan làm đơn phản tố yêu cầu TAND quận Bình Thạnh buộc Toàn Thế chấm dứthợp đồng thuê nhà do phía Công ty Toàn Thế liên tục vi phạm nghĩa vụ hợp đồng ( Khoản 1,2 Điều 4 ), cụ thể là không thanh toán đúng và đủ tiền thuê nhà trong thời gian 03 tháng liên tục. Tuy nhiên, Thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ lại phủ nhận tư cách đại diện của bà Hồng Loan, dù trước đó thẩm phán Thơ đã chấp nhận theo hợp đồng ủy quyền mà bà Hồng Loan trình ra khi tham gia vào quá trình tố tụng. Ông Thơ yêu cầu bà Hồng Loan phải làm lại ủy quyền mới với lý do:“trong phạm vi ủy quyền không có nội dung ủy quyền làm đơn khởi kiện và làm đơn phảntố, giấy ủy quyền lập trước ngày Tòa án thụ lý”. Theo bà Loan, điều này không phù hợp quy định của Bộ Luật TTDS vì “Người đại diện theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự theo nội dung văn bản uỷ quyền” .

Ngày 8/8/2012, TAND quận Bình Thạnh tổ chức buổi hòa giải nhưng bên nguyên đơn vắng mặt. Nhưng điều nghịch lý là ngay buổitrưa cùng ngày nguyên đơn đã cầm trong tay Quyết định áp dụng biện phápkhẩn cấp tạm thời số 191/2012/QĐ-BPKCTT ký ngày 08/08/2012 theo đơn đề nghị của bên nguyên đơn cùng ngày 8/8/2012 (trong khi QĐ này đến ngày 11/08/2012 bà Hồng Loan mới nhận được) với nội dung “Cấm mọi hành vi gây cản trở, thiệt hại ảnh hưởng đến hoạt động cho thuê”.Theo Hồng Loan, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Thẩmphán Nguyễn Hữu Thơ với lý do bên cho thuê gây thiệt hại, ảnh hưởng xấuđến đời sống, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của đương sự ngaykhi nhận được đề nghị của bên nguyên đơn là không có căn cứ, gây ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của bên bị đơn.

Ngày 22/8/2012, bà Hồ Thị Hồng Loan đề nghị được xem toàn bộ hồ sơ vụ kiện theo quyền của đương sự dựa trên khoản 2 Điều 58 Luật Tố tụng dân sự - LTTDS - cho phép, nhưng Thẩm phán không đồng ý với lý do “Luật sư mới có quyền xem còn đại diện uỷ quyền – ĐDUQ - thì không được”.Về việc này bà Hồng Loan cho rằng, Thẩm phán Thơ đã vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 58. Việc ngăn cản người đại diện thực hiện quyền tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình là vi phạm nguyên tắc cơ bản của Bộ LuậtTTDS được quy định tại Điều 9: “Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờluật sư hay người khác có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Toà án có trách nhiệm bảo đảmcho đương sự thực hiện quyền bảo vệ của họ”. Đồng thời vi phạm Điều 144 Bộ Luật Dân sự : “Người đại diện theo uỷ quyền có quyền xác lập thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện”.

Để đảm bảo những quyền lợi hợp pháp của gia đình, mộtlần nữa bà Hồ Thị Hồng Loan khẩn thiết đề nghị Chánh án TAND TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao xem xét quyết định thay đổi Thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ để vụ kiện được giải quyết trên cơ sở khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, bà Hồng Loan cũng đề nghị Cục Điều tra - Viện KSND Tối cao vào cuộc làm sáng tỏ vụ án này, để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Liên quan đến nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Hồng Loan về dấu hiệu khuất tất trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng thuê nhà. Ngày 18/10/2012, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều traViện KSND Tối cao Nguyễn Văn Hải ký công văn số 617/VKSTC-C6 (1) gửi VụKhiếu tố - Viện KSND Tối cao chuyển đơn của bà Loan đến Vụ Khiếu tố Viện KSND Tối cao để xem xét xử lý theo quy định. Đến ngày 22/10/2012, Phó Chánh văn phòng TAND TP. HCM Nguyễn Xuân Tùng đã ký Công văn số 2565/TATP – VP gửi Chánh án TAND quận Bình Thạnh đề nghị làm rõ nội dungđơn khiếu nại tố cáo của bà Hồ Thị Hồng Loan.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Theo Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương

Dân Trí

Trong nỗ lực thu hút dòng vốn, đồng thời giữ chân các nhà đầu tư bất động sản, minh bạch hóa thị trường được coi là con đường ngắn nhất.
Chỉ còn hơn 1 năm nữa, Tp.HCM phải hoàn thành Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Tuy nhiên, hiện tại, thành phố vẫn đang loay hoay trong việc tìm giải pháp.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, tỷ lệ 1/500.
Bất chấp nền tảng kinh tế tích cực, doanh số bán nhà tại Mỹ lại không hề tăng trưởng. Thậm chí, con số nhà hiện hữu bán được còn giảm 1% kể từ đầu năm tới nay.
Theo đó, tỉ lệ cho vay bất động sản giảm nhưng cho vay tiêu dùng lại tăng. Đây cũng là diễn biến mới xuất hiện tại một số ngân hàng hiện nay.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nhân dịp đầu tháng, tri ân khách hàng, 123Nhadat xin trân trọng thông báo với các anh chị: cộng thêm gold với các tài khoản, tặng các anh chị lấy hên, mua may bán đắt. Cụ thể như sau:
Lên đầu trang