Thứ Sáu, 24/12/2010, 00:00

Tranh cãi xung quanh chuyển nhượng vốn góp tại dự án cao ốc Đại Thế Giới, quận 5 (TP. HCM): Một vụ việc, hai hợp đồng ch

áo Tài nguyên và Môi trường điện tử (TN&MT) ngày 7/12/2010 đăng bài: “Dự án cao ốc Đại Thế Giới (quận 5 – TP.HCM): Cần có sự đánh giá khách quan và công bằng”. Nội dung bài báo phản ánh quá trình thực hiện chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty CP Xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang (Cty Hồng Quang) với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Cty QCGL), tại dự án cao ốc Đại Thế Giới. Sau bài báo, ngày 15/12/2010, Cty QCGL đã có Văn bản số 15-12/QCGL/10-1 gửi Báo TN&MT khiếu nại và yêu cầu cải chính thông tin. Để rộng đường dư luận, Báo TN&MT tiếp tục có bài nhằm làm rõ những thông tin liên quan. Cty QCGL có vi phạm hợp đồng trước hay không?

 

Theo Cty QCGL: Cty Hồng Quang đã sai phạm trong quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01/HĐKT ngày 4/1/2008 (Cty QCGL cung cấp cho Báo TN&MT bản photocopy Hợp đồng số 01/HĐKT ngày 4/1/2008). Cty QCGL cho biết: Tại hợp đồng này, Cty Hồng Quang cam kết đã được các thành viên của Cty Đại Thế Giới ủy quyền cho phép Hồng Quang chuyển nhượng 100% cổ phần Cty TNHH Đại Thế Giới bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty QCGL. Sau khi ký Hợp đồng trong vòng 07 ngày, Cty QCGL thanh toán cho Cty Hồng Quang 100 tỷ sau khi Cty Hồng Quang cung cấp đầy đủ thủ tục do Cty QCGL yêu cầu. Theo Cty QCGL, sau khi Cty QCGL chuyển tiền 100 tỷ đồng thì Hồng Quang sẽ chuyển tên Cty QCGL vào thành viên Cty TNHH Đại Thế Giới theo giấy phép kinh doanh, với 30% vốn điều lệ. Nhưng khi Cty QCGL đã chuyển cho Hồng Quang 141.622.305.000 đồng thì Cty QCGL sẽ được đứng trên giấy phép, tương đương 42,49% nhưng Cty Hồng Quang không làm được điều này. Nếu không thực hiện được, Cty Hồng Quang phải bồi thường thiệt hại 3 lần số tiền mà Cty QCGL đã nộp cho Cty Hồng Quang…

Thật lạ lùng, trong quá trình thực hiện bài viết, Báo TN&MT đã có trong tay Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01/HĐKT ngày 8/1/2008,  cũng do Cty QCGL ký với Cty Hồng Quang. Nhưng nội dung tại Hợp đồng khác hoàn toàn với Hợp đồng số 01/HĐKT ký ngày 4/1/2008, mà Cty QCGL đưa ra nhằm phản hồi Báo TN&MT.

Tại  Điều 1, khoản 1.2, của Hợp đồng số 01/HĐKT, ký ngày 8/1/2008 nêu rõ: Cty Hồng Quang đồng ý chuyển nhượng toàn bộ vốn góp 80% vốn điều lệ của Công ty tại Cty TNHH Đại Thế Giới cho Cty QCGL. Cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện thu xếp chuyển nhượng toàn bộ vốn góp 20% vốn điều lệ của 02 pháp nhân: Cty Quản lý và phát triển nhà quận 5 và Cty CP sản xuất – Thương mại may Sài Gòn tại Cty TNHH Đại  Thế Giới cho Cty QCGL. Chuyển nhượng toàn bộ pháp lý dự án Cao ốc Đại Thế Giới theo hiện trạng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án tại 107-107B Trần Hưng Đạo quận 5 của Cty TNHH Đại Thế Giới cho Cty QCGL theo pháp nhân mới của Cty TNHH Đại Thế Giới. Như vậy, trong hợp đồng này, Cty Hồng Quang chỉ cam kết chuyển nhượng toàn bộ pháp lý dự án cho Cty QCGL theo hiện trạng và hoàn toàn không có quy định cụ thể về thời gian chuyển nhượng…Về nghĩa vụ trả tiền, theo Hợp đồng số 01/HĐKT ngày 8/1/2008: Sau khi ký hợp đồng trong vòng 07 ngày, Cty QCGL thanh toán cho Cty Hồng Quang 100 tỷ đồng. Việc chuyển 100 tỷ đồng này không kèm theo điều kiện như nội dung mà Cty QCGL đưa ra: “Sau khi Bên A đã cung cấp đầy đủ thủ tục do Bên B yêu cầu”.  Sau khi có thông báo của UBND Thành phố về trả tiền sử dụng đất, Cty QCGL thanh toán cho Cty Hồng Quang 200 tỷ đồng...

Hợp đồng số 01/HĐKT ngày 8/1/2008 quy định như vậy, nhưng trong quá trình thực hiện, nếu tính từ ngày ký hợp đồng, Cty QCGL chỉ chuyển cho Cty Hồng Quang 81 tỷ đồng. Trong khi hợp đồng quy định, đến ngày 16/1/2008, Cty QCGL phải chuyển đủ cho Cty Hồng Quang 100 tỷ đồng. Như vậy, đợt 1 Cty QCGL chuyển còn thiếu 19 tỷ đồng và chậm 02 ngày. Đến ngày 25/1/2008, Sở Tài chính TP.HCM có Thông báo số 940/STC-BVG về việc nộp tiền sử dụng đất là: 84.031.014.072 đồng (và số tiền phải nộp của thông báo trước đó ngày 28/11/2007 là 101.037.176.500 đồng; tổng cộng số tiền phải nộp cho ngân sách Nhà nước là 185.068.190.572 đồng). Lẽ ra theo hợp đồng, kể từ ngày 25/1/2008, Cty QCGL phải chuyển cho Cty Hồng Quang thêm 200 tỷ đồng của đợt 2 và 19 tỷ đồng còn thiếu của đợt 1, tổng cộng là 219 tỷ đồng. Nhưng mãi đến ngày 28/2/2008, Cty QCGL  mới chuyển cho Cty Hồng Quang 60.662.305.900 đồng. Như vậy, đợt 2 Cty QCGL chuyển chậm 33 ngày và chuyển thiếu 139.377.694.100 đồng. Tổng cộng cả 2 đợt (đợt 1 và đợt 2), Cty QCGL chuyển trả cho Bên A: 141.622.305.900/300.000.000.000 đồng. Từ đó về sau, Cty QCGL không chuyển trả cho Cty Hồng Quang số tiền còn thiếu của cả 2 đợt là 158.377.694.000 đồng.

Qua những tình tiết trên, trong việc thanh toán tiền chuyển nhượng vốn góp, cho thấy Cty QCGL đã không tuân thủ hợp đồng, không thanh toán đúng tiến độ trả tiền mà Hợp đồng số 01/HĐKT ngày 8/1/2008 đã quy định. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hợp đồng bị ngưng, không thực hiện được. Vì vậy, Báo TN&MT nêu: “Cty QCGL đã vi phạm hợp đồng trước” là có cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý ở đây là Hợp đồng số 01/HĐKT ngày 8/1/2008. Hợp đồng này được ký kết hợp pháp giữa 2 Cty. Bản thân Cty QCGL sau này, cũng dựa trên cơ sở pháp lý của hợp đồng ngày 8/1/2008 để vin vào đó, gửi các văn bản cho các cơ quan luật pháp. Vì thế, Báo TN&MT dựa trên hợp đồng ngày 8/1/2008 để phản ánh là đúng sự thật, đúng pháp lý. Trong khi đó, Hợp đồng số 01/HĐKT ký ngày 4/1/2008, tuy được 2 bên ký kết, nhưng trên thực tế sau đó đã được thay thế bằng hợp đồng ký ngày 8/1/2008. Bằng chứng là: Trước khi ngưng thực hiện hợp đồng, ngày 11/6/2008 Cty Hồng Quang và Cty QCGL đã cùng ký Biên bản đối chiếu công nợ. Bản đối chiếu công nợ này cũng căn cứ theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01/HĐKT ngày 8/1/2008. Một lần nữa, chính Cty QCGL đã thừa nhận tính pháp lý của Hợp đồng số 01/HĐKT ký ngày 8/1/2008, khi Cty QCGL làm đơn đưa vụ việc ra tòa án (ngày 29/7/2010)...

 

 

Một vụ việc, 2 Hợp đồng chuyển nhượng, vì sao ?

Vấn đề đặt ra ở đây: Tại sao chỉ một vụ việc chuyển nhượng vốn góp, ở một dự án cao ốc Đại Thế Giới, lại có tới 2 hợp đồng kinh tế cùng số,  chuyển nhượng vốn góp giữa Cty QCGL và Cty Hồng Quang và ký ở 2 thời điểm khác nhau? Hơn nữa, nội dung tại mỗi hợp đồng lại hoàn toàn khác nhau. Thí dụ: Tại hợp đồng ký ngày 4/1/2008 quy định rõ tiến độ nộp tiền chuyển nhượng và thời hạn chuyển giao giấy tờ pháp lý. Nhưng sang hợp đồng thứ hai, ký ngày 8/1/2008, lại không quy định bắt buộc phải chuyển giao hồ sơ pháp lý theo từng giai đoạn, tiến độ nộp tiền…Cty QCGL chỉ sử dụng bản Hợp đồng số 01/HĐKT ký ngày 4/1/2008 để phản hồi Báo TN&MT; trong khi đó, Cty QCGL lại sử dụng bản hợp đồng thứ hai ký ngày 8/1/2008 để dùng vào các văn bản thưa kiện Cty Hồng Quang và viện dẫn tại các văn bản gửi tới các cơ quan luật pháp(?). Chính việc làm nước đôi, nhập nhèm này cho thấy Cty QCGL đã không nhất quán trong sử dụng văn bản hành chính. Phải chăng, còn có điều gì chưa rõ ràng, không minh bạch trong vụ việc này, từ phía Cty QCGL(?). Một khi chưa minh bạch, không rõ ràng trong hành động của mình, thì Cty QCGL không thể dựa vào đó để quy chụp Báo TN&MT là viết thiếu căn cứ và sai sự thật!.

 

 

Nhóm PV Pháp luật

Mới đây, UBND Tp.HCM đã chấp thuận chủ trương thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội tại số 360 đường Bến Vân Đồn, phường 1 và tại số 61B, đường số 16, phường 4, quận 4, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân trên địa bàn thành phố.
Trong nỗ lực thu hút dòng vốn, đồng thời giữ chân các nhà đầu tư bất động sản, minh bạch hóa thị trường được coi là con đường ngắn nhất.
Tỉnh Phú Yên vừa cho biết đã rút lại quyết định số 400 ngày 28/2/2017 về việc thu hồi một phần diện tích đất của dự án làng du lịch quốc tế ven biển TP. Tuy Hòa.
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã quyết định điều chỉnh cục bộ 5 ô đất Khu công viên phần mềm tại huyện Đông Anh với tổng diện tích nghiên cứu 78ha.
Danh tính vị đại gia mua vị trí đậu xe có giá kỷ lục thế giới 760.000 USD ở Hong Kong được tiết lộ là giám đốc một công ty tài chính tại đặc khu này.
Theo đó, tỉ lệ cho vay bất động sản giảm nhưng cho vay tiêu dùng lại tăng. Đây cũng là diễn biến mới xuất hiện tại một số ngân hàng hiện nay.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nhân dịp đầu tháng, tri ân khách hàng, 123Nhadat xin trân trọng thông báo với các anh chị: cộng thêm gold với các tài khoản, tặng các anh chị lấy hên, mua may bán đắt. Cụ thể như sau:
Lên đầu trang