Thứ Sáu, 30/03/2012, 11:01

Nếu thiếu căn cứ pháp lý, hợp đồng có bị vô hiệu không?

Hỏi: Bên A bán nhà cho bên B, hợp đồng mua bán nhà đất ký ngày 18/07/2002 nhưng Giấy chủ quyền có sau khi ký hợp đồng. Bên cạnh đó, hợp đồng mua bán nhà không có công chứng. Như vậy, hợp đồng có bị vô hiệu không?
Ngoài ra, giấy chủ quyền đứng tên 2 người đồng sở hữu nhưng chỉ có một người đứng tên mua bán chuyển nhượng. (Anh Vu, email: av120903@yahoo.com).

Trả lời

Tại Nghị quyết Số: 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành BLDS 2005 thì trường hợp của bạn do hợp đồng ký kết vào 18/7/2002 vì vậy sẽ áp dụng BLDS 1995.

Tại khoản 2 điều 400 BLDS 1995 quy định: “Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản, phải được chứng nhận của công chứng nhà nước, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép, thì phải tuân theo các quy định này”.

Tại Điều 443 hình thức hợp đồng mua bán nhà ở (BLDS 1995) quy định: “Hợp đồng mua bán nhà ở phải được thành lập bằng văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền”.

Trong trường hợp này thì bạn đã vi phạm Điều 136 BLDS 1995, khoản 4 điều 131 BLDS 1995 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, cũng như Điều 139 BLDS 1995.

Điều 139 (BLDS 1995) Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức: “Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự vô hiệu, nếu không được thể hiện bằng văn bản, không được Công chứng nhà nước chứng nhận, không được chứng thực, đăng ký hoặc cho phép, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện, thì giao dịch vô hiệu. Bên có lỗi làm cho giao dịch vô hiệu phải bồi thường thiệt hại”.

Điều 445 (BLDS 1995) bán nhà thuộc quyền sỡ hữu chung quy định: “Việc bán nhà thuộc quyền sỡ hữu chung hợp nhất của nhiều người phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỡ hữu”.

Như vậy, đã đủ căn cứ để tuyên hợp đồng mua bán nhà kia là vô hiệu.

Luật sư Ngô Thị Lựu
(Theo Dantri)

Hỏi: Tôi có một người bà con xa đã lớn tuổi. Ông muốn cho tôi một phần căn nhà của ông sau khi ông qua đời. Ông ấy muốn làm di chúc cho tôi nhưng có người nói phải làm thủ tục di tặng mới được. Vậy xin hỏi, thừa kế theo di chúc có khác với di tặng hay không? Và thủ tục để thực hiện 2 việc trên như thế nào? Nguyễn Thị Châu Giang (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Kể từ ngày giao nhà cho người mua hoặc từ thời điểm bên mua đã thanh toán đủ tiền, chủ đầu tư dự án nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua.
Hỏi: Vợ chồng tôi có tài sản chung là một căn nhà cùng với khu đất nằm trong một dự án mua theo dạng hợp đồng góp vốn. Chồng tôi có lập một bản di chúc viết tay rằng khi chồng tôi mất, tài sản sẽ do tôi và hai con thừa kế.
Hỏi: Vợ chồng tôi có hộ khẩu thường trú tại phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên thửa đất chúng tôi định xây dựng nhà lại nằm ở xã Mỹ Thạnh An. Vậy chúng tôi có được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD hay không?
Hỏi: Năm 2016, tôi nhận mua đất tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và xây dựng nhà tại đây. Đến tháng 10/2016, tôi đến UBND xã Hưng Phúc để làm thủ tục nhập hộ khẩu thì được yêu cầu đóng tiền xây dựng quê hương.
Hỏi: Chú tôi là Việt kiều Mỹ, tới đây chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Vậy, chú ấy cần phải chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà?
Lên đầu trang