Thứ Sáu, 30/03/2012, 11:01

Nếu thiếu căn cứ pháp lý, hợp đồng có bị vô hiệu không?

Hỏi: Bên A bán nhà cho bên B, hợp đồng mua bán nhà đất ký ngày 18/07/2002 nhưng Giấy chủ quyền có sau khi ký hợp đồng. Bên cạnh đó, hợp đồng mua bán nhà không có công chứng. Như vậy, hợp đồng có bị vô hiệu không?
Ngoài ra, giấy chủ quyền đứng tên 2 người đồng sở hữu nhưng chỉ có một người đứng tên mua bán chuyển nhượng. (Anh Vu, email: av120903@yahoo.com).

Trả lời

Tại Nghị quyết Số: 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành BLDS 2005 thì trường hợp của bạn do hợp đồng ký kết vào 18/7/2002 vì vậy sẽ áp dụng BLDS 1995.

Tại khoản 2 điều 400 BLDS 1995 quy định: “Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản, phải được chứng nhận của công chứng nhà nước, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép, thì phải tuân theo các quy định này”.

Tại Điều 443 hình thức hợp đồng mua bán nhà ở (BLDS 1995) quy định: “Hợp đồng mua bán nhà ở phải được thành lập bằng văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền”.

Trong trường hợp này thì bạn đã vi phạm Điều 136 BLDS 1995, khoản 4 điều 131 BLDS 1995 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, cũng như Điều 139 BLDS 1995.

Điều 139 (BLDS 1995) Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức: “Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự vô hiệu, nếu không được thể hiện bằng văn bản, không được Công chứng nhà nước chứng nhận, không được chứng thực, đăng ký hoặc cho phép, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện, thì giao dịch vô hiệu. Bên có lỗi làm cho giao dịch vô hiệu phải bồi thường thiệt hại”.

Điều 445 (BLDS 1995) bán nhà thuộc quyền sỡ hữu chung quy định: “Việc bán nhà thuộc quyền sỡ hữu chung hợp nhất của nhiều người phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỡ hữu”.

Như vậy, đã đủ căn cứ để tuyên hợp đồng mua bán nhà kia là vô hiệu.

Luật sư Ngô Thị Lựu
(Theo Dantri)

Gia đình tôi có mảnh đất trồng cây lâu năm và chúng tôi trồng chè trên mảnh đất đó. Tuy nhiên, khi mảnh đất này bị thu hồi để làm dự án, tôi lại được bồi thường theo đất lâm nghiệp.
Hỏi: Do mắc bệnh hiểm nghèo nên anh rể tôi đã lập di chúc để lại tài sản là căn nhà cho vợ và các con. Nhưng em gái của anh ấy nói cha, mẹ anh ấy dù không có tên trong di chúc nhưng họ vẫn được hưởng thừa kế. Tôi muốn hỏi có đúng như vậy không?
Cách đây 24 năm, mẹ tôi cho hàng xóm mượn một mảnh đất để trồng lúa. Tuy nhiên, đến nay, họ tự ý xây nhà trên đất đó và không có ý định trả lại cho mẹ tôi.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018, trong đó hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Hỏi: Nhà tôi nằm trong diện phải giải tỏa nên sắp tới, tôi sẽ được cấp một căn hộ tái định cư. Luật sư cho tôi hỏi, nếu nhà tái định cư nhỏ hơn nhà cũ thì phần chênh lệch đó được tính như thế nào?
Hỏi: Xin hỏi, với tư cách là pháp nhân công ty đứng trên hợp đồng mua bán, một công ty của người nước ngoài có góp vốn với người Việt Nam có được mua nhà ở không, trong những trường hợp nào?
Lên đầu trang