Danh sách các tin rao của Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tất cả tài sản. Tin rao của :Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau. Có 16 bất động sản.

Danh sách các tin rao của Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau

Bán 70m2 đất ở tại thôn an hạ xã an thượng, hoài đức MST: 4215414
 • Cập nhật 15 giờ, 7 phút trước
 • Diện tích: 70 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn an hạ xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 14.5 Triệu/m2
Bán 220m2 đất ở tại thôn thanh quang xã an thượng, hoài đức MST: 4221682
 • Cập nhật 15 giờ, 10 phút trước
 • Diện tích: 220 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn thanh quang xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 12 Triệu/m2
Bán 45m2 đất ở tại thôn thanh quang xã an thượng, hoài đức MST: 4220775
 • Cập nhật 3 ngày trước
 • Diện tích: 45 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn thanh quang xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 10 Triệu/m2
Bán 47m2 đất ở tại thôn ngự câu xã an thượng, hoài đức MST: 4211086
 • Cập nhật 7 ngày trước
 • Diện tích: 47 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ nhỏ thôn ngự câu xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 13 Triệu/m2
Bán 50m2 đất ở tại thôn thanh quang xã an thượng, hoài đức MST: 4219640
 • Cập nhật 8 ngày trước
 • Diện tích: 50 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ nhỏ thôn thanh quang xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 500 Triệu
Bán 59m2 đất ở tại thôn an hạ xã an thượng, hoài đức MST: 4219111
 • Cập nhật 10 ngày trước
 • Diện tích: 59 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn an hạ xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 12 Triệu/m2
Bán 42m2 đất ở tại thôn an hạ xã an thượng, hoài đức MST: 4217812
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 42 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn an hạ xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 630 Triệu
Bán 60m2 đất ở tại thôn đào nguyên xã an thượng, hoài đức MST: 4176500
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 60 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn đào nguyên xã an thượng- hoài đức -hà nội
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 12.5 Triệu/m2
Bán 170m2 đất ở tại thôn đào nguyên xã an thượng, hoài đức MST: 4187585
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 170 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn đào nguyên xã an thượng- hoài đức -hà nội
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 2.4 Tỷ
Bán 44.3m2 đất ở tại thôn ngự câu xã an thượng, hoài đức MST: 4137811
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 44 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ nhỏ thôn ngự câu xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 374 Triệu
Bán 145m2 đất ở, vị trí đẹp , tại mặt đường liên xã, thuộc thôn an hạ xã an thượng, hoài đức MST: 4201644
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 145 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn an hạ xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 27 Triệu/m2
Bán 48m2 đất ở tại thôn đào nguyên xã an thượng, hoài đức MST: 4191306
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 48 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn đào nguyên xã an thượng- hoài đức -hà nội
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 14 Triệu/m2
Bán 636m2 đất vườn tại thôn ba lương xã song phương, hoài đức MST: 4186785
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 636 m²
 • Địa chỉ: Mặt tiền đường thôn ba lương xã song phương, hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 1900 Triệu
Bán 60m2 đất ở tại thôn ngự câu xã an thượng, hoài đức MST: 4209868
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 60 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn ngự câu xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 600 Triệu
Bán 56m2 đất giãn dân tại thôn thanh quang xã an thượng, hoài đức MST: 4179436
 • Cập nhật 14 ngày trước
 • Diện tích: 56 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn thanh quang xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 500 Triệu
Bán 57m2 đất ở tại thôn an hạ xã an thượng, hoài đức MST: 4214867
 • Cập nhật 23 ngày trước
 • Diện tích: 57 m²
 • Địa chỉ: Đường ngõ lớn thôn an hạ xã an thượng- hoài đức
 • Khu vực: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Liên hệ: Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau , | 0936118112
 • 826 Triệu
Liên hệ với Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau
Mầu Danh Dũng Datlanhchimdau
Tìm kiếm nhà đất
Lên đầu trang